សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពនៃពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ៅការការផ្គត់ផ្គង់ និងដំឡើងប្រព័ន្ធមេកានិច និងប្រព័ន្ធភ្លើងរវាង មណ្ឌលផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង ២៧១ មេហ្គាម៉ល និងក្រុមហ៊ុន ឌី.ប៊ី.ឌី វិស្វកម្ម និងសំណង់ កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ។