ជីប ម៉ុង លែន បានបើកការដ្ឋានសាងសង់ការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីនៃគម្រោង ហ្គ្រេន ភ្នំពេញ ស៊ីធី ជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនេះ។