ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ​មានកិត្តិយសដែលចូលរួមចំណែកបរិច្ចាគថវិការចំនួន៥០ម៉ឺនដុល្លាជូនមន្ទីរពេទ្យ​កុមារគន្ធបុប្ផាតាមរយៈមូលនិធីគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីធានាចីរភាព​ប្រតិបត្តិការ​របស់មន្ទីពេទ្យកុមារ​គន្ធបុប្ផាទាំង៥ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង បេ្តជ្ញាក្នុងការ​បរិច្ចាគ​ជាប្រចាំដើម្បីគាំទ្រចីរភាពប្រតិបត្តិការ មន្ទីរ​ពេទ្យតាមរយៈមូលនិធីគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា។