ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង បាន​រៀប​ចំ​​កម្មវិធីដាំ​ដើមឈើ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​ដើម្បី​​រួម​ចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​​​​សហគមន៍​ និង​​បរិស្ថាន​កាន់​តែ​​ប្រសើរ​។​ កា​រ​រីក​ចម្រើន​​ និងការបរិច្ចាគទៅ​សហគ​មន៍​ គឺ​ផ្នែក​ដ៏​សំខាន់​​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​​​អាជីវកម្ម​។​ យើង​​​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខ្ពស់​ចំពោះការ​បរិច្ចាគត្រឡប់​ទៅ​សង្គមវិញ។​ ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ​បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន​ ជីប ម៉ុង​ បាន​ដាំដើម​ឈើ​ចំនួន​​១២០០០​ដើម​ ដោយ​ក្នុង​នោះ​ ៦០០០​ដើម​​ជាប្រភេទ​​​ឈើ​​​ប្រណីត​ និង​៦០០០​ដើម​ទៀត​​ជា​​ដើមកោង​កាង​ ។​